בריאות

מטרות

הקרן תיזום, תעודד ותסייע לפעילויות, שמטרתן קידום הרפואה, הבריאות והמחקר הרפואי בישראל, וזאת, בין היתר, בדרך של העמדת תרומות, מענקים, או בכל דרך אחרת שיקבע הדירקטוריון, ובכלל זה:

  • תמיכה בקידום המחקר, הפיתוח, החינוך ובקידום מצוינות בתחום זה.
  • תמיכה, סיוע ושיתוף פעולה עם גופים וארגונים, העוסקים בהקמת תשתיות לקידום הרפואה, הבריאות והמחקר הרפואי.
  • תמיכה וסיוע לארגונים ויחידים, הפועלים לקידום תחומים אלה.

כיעד מועדף הקרן תומכת בפיתוח תכניות בתחום הבריאות ולא בהשקעה במבנים.

ארגונים בהם תומכת הקרן

 תכנית Treat

מערכת Treat היא תוכנה תומכת החלטה, המסייעת לטיפול אנטיביוטי מיטבי, בחולים עם זיהום חיידקי, מפחיתה את הטיפול האנטיביוטי המיותר, וע"י זה תצמצם באופן משמעותי את עמידות החיידקים בבתי החולים. המערכת היא פרי פיתוח ישראלי – דני. היא נוסתה בארץ ובחו"ל (בי"ח בילינסון בישראל, איטליה, גרמניה ודנמרק). בבילינסון נמצא, שיש בכוחה לצמצם את התמותה הכרוכה בזיהומים חמורים, ויחד עם זאת להפחית תצרוכת אנטיביוטיקה. בדנמרק היא כבר מיושמת בכמה בתי חולים, ויש לה הצלחות משמעותיות.

התכנית, בראשות פרופ' ליאונרד ליבוביץ', מיועדת בשלב הזה למרכז הרפואי רבין (בילינסון + השרון), והיא מלווה במחקר. הוכנו לוח זמנים ומדדים, באמצעותם ניתן יהיה לבחון את הצלחת התוכנית ואת המשכתה.

כחלק מהתוכנית הכוללת, התחייב בית החולים ליישומה של תוכנית מניעת זיהומים, בד ובד עם הפעלתה של מערכת  Treat. קיימת תוכנית עתידית מפורטת להטמעת המערכת גם בבתי חולים נוספים בפריפריה.

התוכנית מתבצעת בשיתוף המרכז הרפואי רבין ואגודת הידידים שלו. התקנת התוכנה, הטמעתה והפעלתה המלאה תארך כ- 22 חודשים (התהליך החל בדצמבר 2013).
אתר בית חולים רבין- תכנית TREAT

כעת הקרן מקדמת את השלב השני של התוכנית, תמיכה בקידום המערכת גם בבית חולים רמב"ם. גם בי"ח רמב"ם התחייב ליישום תכנית למניעת זיהומים בד ובד עם הפעלת תכנית Treat.

קישור: תכנית TREAT ברמב"ם

 תרומה לבית הספר לרפואה בצפת

הקרן תמכה בשנת 2013 בפיתוח מעבדות מחקר לקליטת מדענים חוזרים, וכן למלגות מחקר.

 מלגות לבית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית

הקרן תרמה בשנת 2013 שלוש מלגות לדוקטורט למשך 4 שנים.

 מלגות לטכניון

הקרן תרמה בשנת 2013 שתי מלגות למשך 4 שנים. אחת לדוקטורנט ברפואה ואחת לכימיה.

 עמותת A-T

מחלת ה- A-T (קיצור שלAtaxia-Teleangiectasia) היא מחלה תורשתית ניוונית נדירה, הפוגעת במגוון מערכות בגוף. הילדים נולדים רגילים לכאורה, אך לקראת סוף העשור הראשון לחייהם, הם מרותקים לכסא גלגלים, ותלויים לחלוטין בזולת. מחלת ה- A-T היא חשוכת מרפא, ומתקדמת בקצב שאינו ניתן לשליטה. הקרן החליטה בשנת 2014 לתמוך בפעילות המרכז הרפואי היחידי בארץ, שמטפל במחלה.

קישור: עמותת AT

 עמותת אנוש

עמותת אנוש מטפלת כבר עשרות שנים באנשים נפגעי נפש. הקרן בחרה לתמוך, החל משנת 2014, בפרוייקט חדש של אנוש, העוסק בפיתוח שירות מתואם לנוער בקהילה.

קישור: עמותת אנוש

 עמותת חיבוק ראשון

עמותת חיבוק ראשון היא העמותה היחידה בארץ, המטפלת בילדים, שננטשו בבתי החולים בארץ. היא עושה זאת במסירות, באמצעות רשת מתנדבים, הדואגים לטפל בתינוקות, ולהעניק להם חום אנושי ומיומנויות בסיסיות, כגון יכולת למצוץ מהבקבוק. מיומנויות הנדרשות, על מנת שאפשר יהיה למצוא להם מקומות אומנה, ולא מוסדות. בשנת 2014 הקרן החליטה לתמוך בפעילות העמותה.

קישר: עמותת חיבוק ראשון

 עמותת סאנרייז

עמותת סאנרייז היא היחידה, המפעילה קייטנות לילדים חולי סרטן, יחד עם אחיהם הבריאים. הקרן החליטה לתמוך בפעילות העמותה החל משנת 2015.

קישור: עמותת סאנרייז

עמותת מתנת חיים

עמותת מתנת חיים הוקמה בשנת 2009 במטרה לסייע לחולי כליות בישראל, על ידי עידוד וגיוס תורמי כליה מתנדבים. העמותה מקווה שתוך מספר שנים היא תצליח לחסל את רשימת התמתנה להשתלת כליות ושאף חולה לא יצטרך לחכות יותר מזמן קצר להשתלה. פעילות העמותה מתבצעת בעיקר בתחום ההסברה ויחסי ציבור, בהעלאת מודעות על תרומות כליה מן החי וחשיבותן. מאז 2009 בוצעו יותר מ-200 תרומות כליה באמצעות עמותת מתנת חיים. הקרן החליטה לתמוך בפעילות העמותה בשנת 2015.
קישור: מתנת חיים