אירוע הוקרה עמותת ב"קליק"

אירוע הוקרה עמותת ב"קליק"

ארגון קליק הוד השרון – כנס הוקרה " עשור לפעילות -הקליק עם קרן דליה ואלי הורביץ ".

בכנס השתתפו ורד דפנה ועדי-חברי הדירקטוריון.הודעה חשובה:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר. הנחיה זו תקפה לכל התחומים חוץ מתחום הגיל השלישי - בו ניתן יהיה להגיש בקשות דרך האתר עד סוף מרץ 2023.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.