ארגון 20 – 80 – בית לחיבורים בנדוריים

ארגון 20-80 –בית לחיבורים בנדוריים

ארגון 20 – 80 – בית לחיבורים בנדוריים

ארגון 20-80 –בית לחיבורים בנדוריים,בניהולה של יולי הלל ,מתרחב אף הוא בגיוס צעירים לטובת בקורי בית וסיוע לקשישים בודדים.הודעה חשובה:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר. הנחיה זו תקפה לכל התחומים חוץ מתחום הגיל השלישי - בו ניתן יהיה להגיש בקשות דרך האתר עד סוף מרץ 2023.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.