הגשת בקשה לקרן

מועדי הגשה לקרן

——————————————————————————————————-

1 – תחום הגיל השלישי ניתן להגיש עד סוף מרץ.
2 – תחום חינוך עד סוף יוני
3 – תחום אומנות עד סוף ספטמבר
4 – תחום בריאות עד סוף נובמבר

הבקשות תידונה במרוכז בהתאם למועדים של כל תחום.

——————————————————————————————————–

*שימו לב המערכת תקלוט קובץ שגודלו לא יעלה על 2.5MB, אלו סוגי הקבצים הניתנים להעלאה:  gpj, pdf, docx, csv, exe

*אם אתם מנסים לעלות בקשה עם קבצים גדולים מ 2.5MB  גלגל הטעינה לא יפסיק להסתובב.

*ניתן להשתמש בכלי זה כדי להקטין קבצי PDF

*לפניות בנושא סטטוס בקשה נא להתעדכן באמצעות כתובת הדוא"ל (ester@hurvitz.org.il) ובטופס יצירת הקשר בלבד(נא לא להתקשר).

הסעיפים המסומנים ב-* הם חובה.

מתוך תחומי העיסוק של הקרן פנייתך הינה בתחום: *
 בריאות חינוך אומנות הגיל השלישי

שם העמותה / חל"צ: *

מספר העמותה / חל"צ: *

אישורים נדרשים:

אישור מוסד ציבורי סעיף 9 א' וסעיף 46 *

סעיף 9 א

סעיף 46

אישור מלכ"ר *

מאזן *

דיווח מילולי של השנה האחרונה *

שם איש קשר: *

מספר טלפון + נייד: *

אימייל: *

הסבר קצר על הארגון או הסבר קצר על קורות חייו של היזם: *
מתי הוקם, מי הם חברי הנהלה, צוות עובדים, מספר מתנדבים. מהן מטרות הארגון, תוכניות שמפעיל הארגון, גופים התומכים בארגון.

הישוב בו מתקיים הארגון: *

הישוב בו אמורה להתנהל התוכנית עליה מבוקש הסיוע: *

שם תוכנית עליה מבוקש הסיוע: *
שם התוכנית, תחום הפעילות שלה, מטרה/ות התוכנית

תקציר של התוכנית (עד 300 מילים): *

תיאור המצב הקיים אותו רוצים לשנות: *
יש להגדיר את כלל אוכלוסיית היעד הפוטנציאלית ובתוכה את מספר חברי אוכלוסיית היעד שהתוכנית אמורה לסייע להם. רצוי לצרף נתונים, או מסמכים תומכים, או הפניות באתרי אינטרנט, או כל אמצעי אחר שיכול להעיד על הנתונים המוגשים.

צרף קבצים

הצרכים: *
אלה הם המצבים בהם נתונה האוכלוסייה המהווים את הסיבה לתוכנית המוצעת ושעליהם התוכנית מתכוונת לענות. רצוי לצרף מחקרים או מסמכים תומכים או הפניות באתרי אינטרנט.

צרף קבצים

נכסי האוכלוסייה: *
יש לתאר יכולות, מבנים, ארגונים הקיימים באותה קהילה שיכולים לסייע בקידום הפתרון.

מידת מעורבות הממשלה ו/או רשות מקומית בפתרון הבעיות או בקידום הנושא המוצע: *

פתרונות שנוסו: *
הסבר קצר על תוכניות (של ארגונכם או של אחרים) שכבר ניסו להתמודד עם הבעיה/נושא (במידה והיו כאלו) ומדוע הן אינן מספקות מענה הולם (יכול להיות צורך בשיכפול והתאמה).

סיכום: *
תארו בקצרה את הפתרון המוצע ומדוע לדעתכם הוא יכול להיות אפקטיבי. כאן יש לציין בבהירות מה הן ההנחות / ההשערות עליהן מתבססת התוכנית המוצעת שיכולות לנבא את הצלחתה. מה עשויים להיות הגורמים החיצוניים שיכולים לקדם, לעכב או לחסום את אפשרויות המימוש של התוכנית. במידת האפשר כדאי לצרף כתבות, מחקרים התומכים בפתרון המוצע.

צרף קבצים

תשומות: *
הגדרה: כל המשאבים מסוגים שונים הנחוצים כדי להפעיל וליישם את הפעילות המתוכננת בתדירות ובהיקף שנקבעו. תיאור:
א- משאבים אנושיים- צוות בשכר ו/או בהתנדבות
ב- משאבים פיזיים- מבנה, ציוד וכו'
ג- משאבים קהילתיים- גורמים מסייעים בקהילה כגון פעילים או ארגונים תומכים
ד- משאבים כספיים- יתואר בסוף באופן מפורט ( ראה סעיף תקציב נדרש)
ה- משאבים אחרים- כגון מידע, אישורים ממשרדי ממשלה או רשויות מקומיות.

סוג הפעילות המוצעת ולוח הזמנים: *
פירוט הפעילות אמור לשקף את החשיבה המקצועית והגישה המקצועית לגבי המנגנונים והפעילויות שאמורים לייצר את השינוי המיוחל. פירוט לוח הזמנים צריך להתייחס לזמן שכל פעילות דורשת לשם הכנתה וביצועה, לדוגמא: הקמת צוות היגוי ידרוש חודשיים של הכנות עד להקמתו. כמו כן, יש לציין איזה פעילויות ניתן לעשות במקביל ואיזה לא.

פעילות להערכת התוכנית: *
תיאור הדרך (השיטה) בה תתבצע הערכת התוכנית, לדוגמא: באמצעות שאלונים לבדיקת ידע, או מידת שביעות רצון לפני ואחרי הפעילות המתוכננת. יש לציין האם תהיה הערכת ביניים ובאיזה מועדים. יש לציין מה רוצים להעריך. חלק זה קשור להגדרות של התפוקות והתוצאות.

תפוקות: *
אלה התוצרים הישירים של פעילויות התוכנית- הדברים המוחשיים והמדידים שתוכנית מעניקה למשתתפיה. התפוקות תמיד ניתנות לכימות. למשל: מספר המועמדים שרואיינו, מספר המפגשים שהתקיימו, מספר המטופלים שקיבלו טיפול רפואי, מספר מועמדים שקיבלו מלגות, וכד'.

תוצאות: *
תיאור הרווחים והתועלות שאוכלוסיית היעד אמורה להפיק מהתוכנית. פירוט התוצאות מציג את השינויים שצפויים לחול באוכלוסיית היעד בעקבות הפעלת התוכנית. השינויים עשויים להתייחס לתחומים שונים: מצב בריאותי, סטאטוס תעסוקתי, מצב רגשי, רמת השכלה, מיומנויות, הרגלים, התנהגויות ועוד. יש לציין בכל תוצאה איך תיבדק השגתה.

תקציב נדרש: *
כאן יש לפרט את כל התקציב הנדרש כולל התקציב שלא מתבקש מהקרן. בתקציב יש להתייחס לכוח אדם, ציוד בסיסי, ציוד שוטף, הוצאות אחרות (כגון עלות סדנאות) ולמקורות התקציביים עבור כל אחד מהם. במידה ומדובר על תוכנית רב שנתית יש להתייחס לכל אחד מהסעיפים בשנים השונות.

נא לצרף קובץ עם התקציב המפורט (ראו דוגמא למטה)

דוגמא לתקציב - לחץ כאן