עסוקים בגיל

עסוקים בגיל

עמותת קליק מרחיבה את פעילותה בנושא תעסוקה מקומית לבני גיל הזהב.

asukim bagil 11.14הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.