מחקר על דרכים למניעת השמת קשישים סיעודיים חסרי אמצעים ואנשים עם מוגבלויות