מי אנחנו

אודות הקרן

קרן דליה ואלי הורביץ בע"מ (חל"צ), נוסדה כדי להמשיך את חזונו החברתי של אלי הורביץ (ז"ל). עוד בחייו הגה אלי את רעיון הקמת הקרן, אך לא הספיק לממשו. הקרן מאגדת בני משפחה ואנשי ציבור, המוקירים את פעילותו של אלי, ומוכנים לתרום מזמנם וממרצם לקידום תחומי הפעילות אותם בחרה הקרן: בריאות, הגיל השלישי, חינוך ואומנות. הקרן תתמוך בארגונים וביזמים חברתיים המעוניינים לפתח תוכניות בתחומי העיסוק של הקרן.

חברי הקרן

גב' דליה הורביץ מייסדת וחברת דריקטוריון

דר' ורד שליו הורביץ יו"ר הקרן

גב' דליה הורביץ מייסדת וחברת דריקטוריון

דר' ורד שליו הורביץ
יו"ר הקרן

דירקטורים

מר עדי צביקל

מר חיים הורביץ

גב' דפנה קריב

גב' אורנית דקל

מר יצחק פורר

מר דן זיסקינד

מר אבידור אבני

ועדת ביקורת

מר אלון סטולרסקי

מר סמי בבקוב

מטרות הקרן

בריאות:

הקרן תיזום, תעודד ותסייע לפעילויות, שמטרתן קידום הרפואה, הבריאות והמחקר הרפואי בישראל, וזאת, בין היתר, בדרך של העמדת תרומות, מענקים, או בכל דרך אחרת שיקבע הדירקטוריון, ובכלל זה:

 • תמיכה בקידום המחקר, הפיתוח, החינוך ובקידום מצוינות בתחום זה.
 • תמיכה, סיוע ושיתוף פעולה עם גופים וארגונים העוסקים בהקמת תשתיות לקידום הרפואה, הבריאות והמחקר הרפואי.
 • תמיכה וסיוע לארגונים ויחידים, הפועלים לקידום תחומים אלה.

כיעד מועדף הקרן תומכת בפיתוח תכניות בתחום הבריאות ולא בהשקעה במבנים.

 

הגיל השלישי:

הקרן תיזום, תעודד ותסייע לפעילויות, שמטרתן קידום רווחת הגיל השלישי בישראל, וזאת, בין היתר, בדרך של העמדת תרומות, מענקים, או בכל דרך אחרת שיקבע הדירקטוריון, ובכלל זה:

 • תמיכה בקידום המחקר, הפיתוח, החינוך ובקידום מצויינות בתחום זה.
 • תמיכה בהקמת תשתיות, ארגון פעילויות ושירותים לרווחת הגיל השלישי, וזאת בדרך של שיתוף פעולה עם גופים וארגונים הפועלים בתחום זה.
 • תמיכה וסיוע לארגונים ויחידים, העוסקים ופועלים בתחומים אלו.

אוכלוסיית היעד כוללת: אנשים מגיל 65+, במצב סוציו-כלכלי נמוך, באזורי פריפריה (חברתית ו/או גיאוגרפית), עצמאיים, תשושי נפש וסיעודיים.

הקרן תומכת בקידום מדיניות, ובפיתוח מגוון שירותים לאוכלוסיית היעד ביניהם: תעסוקה, חברתי, בין דורי, רווחה, יעוץ, מימוש זכויות, תזונה, ספורט, פנאי (כולל תרבות ואומנות) וטיפול באמצעים חדשניים.

 

חינוך:

הקרן תיזום תעודד ותסייע לפעילויות שמטרתן קידום החינוך בישראל, וזאת, בין היתר, בדרך של העמדת תרומות, מענקים, מלגות או בכל דרך אחרת שיקבע הדירקטוריון, ובכלל זה:

 • תמיכה בגופים או בפעולות שנועדו להביא לקידום החינוך בתחומים אלה, ולהשגת מצוינות בהם.
 • תמיכה בהקמת תשתיות לקידום החינוך בישראל, וזאת בדרך של שיתוף פעולה עם גופים וארגונים הפועלים בתחומים אלה.
 • תמיכה וסיוע לארגונים ויחידים, העוסקים ופועלים בתחום זה.

אוכלוסיית היעד כוללת ילדים ונוער מאזורי פריפריה חברתית ו/או גיאוגרפית.

הקרן תומכת כיעד מועדף בתכניות ייחודיות לילדים ונוער בתחום הבלתי פורמלי, וכן במיזמי הנצחה למורשתו של אלי הורביץ (ז"ל).

 

אומנות:

הקרן תיזום, תעודד ותסייע לפעילויות שמטרתן קידום התרבות, האומנות והמוסיקה בישראל, וזאת, בין היתר, בדרך של העמדת תרומות, מענקים, מלגות או בכל דרך אחרת שיקבע הדירקטוריון, ובכלל זה:

 • תמיכה בגופים או בפעולות שנועדו להביא לקידום תחומים אלה ולהשגת מצוינות בהם.
 • תמיכה בהקמת תשתיות לקידום התרבות, האמנות והמוסיקה בישראל, וזאת בדרך של שיתוף פעולה עם גופים וארגונים הפועלים בתחומים אלה.
 • תמיכה וסיוע לארגונים ויחידים, העוסקים ופועלים בתחומים אלו.

הקרן תומכת בארגוני אומנות, וכן באומנות, כאמצעי להעשרה והעצמה של אוכלוסיות בפריפריה (חברתית ו/או גיאוגרפית).

הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.