מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי באוניברסיטת ת"א

הקרן התחילה לתמוך במכון בשנת 2013. היא רואה בפעילות המכון יעד חשוב לתמיכה. למכון יש תוכנית פעילות יישומית ומחקרית, עדכנית, מאתגרת, מגוונת ומעניינת.

קישור: אתר מכון אלי הורביץ לניהול אסטרטגי