עמותת קלי"ק

הקרן החליטה לתמוך בשנת 2014 בתוכנית "חלון הזדמנות לגמלאות" של עמותת קלי"ק, העוסקת בקידום תעסוקה בקרב קשישים, במצב סוציו-אקונומי נמוך. התוכנית מאפשרת הן פעילות תעסוקתית מודרכת, עבורה מקבלים שכר, והן פעילות העשרה. התוכנית על פי מטרות העמותה נותנת מענה במספר רמות:

  • הגברת הפעילות הגופנית, שיפור קואורדינציה מוטורית, חידוד הפעילות הקוגניטיבית כגון חשיבה.
  • הרגשה של פרודוקטיביות, כבוד והפחתת תחושות שעמום, מצוקה ודיכאון.
  • שילוב בין דורי באמצעות ביקורים סדירים, של ילדי בית ספר אזורי, שיסייעו, לפחות פעם בשבוע, לקשישים בעבודתם.
  • הקשישים יקבלו תשלום חודשי, לא גבוה, אך הוא יסייע לשפר, במידה מסוימת, את מצבם הכלכלי.

בנוסף, הקרן החליטה לתמוך, החל משנת 2015, במיזם חדש של העמותה, המקדם פעילות חברתית, בקרב מרותקי בית, באמצעות מתנדבים וערכות עבודה, המיוצרות על ידי העמותה.

תמיכת הקרן בעמותת קלי"ק

הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.