עמותת תשקופת- גישה לחיים

הארגון שם לו למטרה לקדם את המודעות לחשיבות הקשר בין תהליכי הטיפול, הריפוי והסיעוד לבין איכות חייו (well being) של הקשיש / החולה במחלה כרונית או מסכנת חיים.

הארגון פועל ב- 3 מישורי עבודה עיקריים:

א. המישור הציבורי – לעורר מודעות לאפשרות קבלת טיפול מקצועי "אחר" של מערכת הבריאות והרווחה בסוגיות של סוף החיים ומחלות מסכנות חיים;

ב. המישור הרגולאטורי – במטרה להשפיע על מקבלי ההחלטות ומעצבי המדיניות בסוגיות הקשורות ברווחתם הרוחנית, נפשית וחברתית של חולים במחלות קשות וזקנים;

ג. המישור המקצועי – במטרה לקדם שיח אנשי מקצוע טיפוליים וסיעודיים סביב הצורך בשילוב גוף, נפש ורוח בטיפול וסיעוד הן למטופל והן למטפל.

הקרן החליטה לתמוך בתכנית בשלושה בתי אבות סיעודיים במשך שלוש שנים החל משנת 2015.

תשקופת- גישה לחיים

הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.