קהילה לדורות - מיזם משותף עם אש"ל ומשרד הרווחה העבודה

המיזם נועד לקדם את התפיסה של זקנה פעילה ונמצא בשנת פעילותו הראשונה, הוא אמור להתקיים כפיילוט עד לשנת 2020 בשישה ישובים. המטרה היא לאפשר לאזרחים הוותיקים להישאר בביתם ובקהילתם תוך כדי שהם תורמים לקהילתם ומקבלים שירותים המתאימים לצורכיהם.

המיזם מקדם בניית פלטפורמה שיתופית כלל ישובית שתקדם את איכות חיי האזרחים הוותיקים, כאשר הם שותפים פעילים לקבלת ההחלטות בכל הרמות. התכנית מלווה במחקר הערכה.

קהילה לדורות מקדמת שני כיווני פעולה מרכזיים:
 
  1. התערבות ממוקדת קהילה
    • שותפות  של האזרחים הוותיקים בתהליכי קבלת החלטות הנוגעים לדרך הפעלת התכנית מעורבות ושיתוף אזרחים וותיקים כחלק אינטגרלי ומחייב ליישום התכנית
    • קשר ותמיכה הדדית בין חברתי הקהילה- יצירת רשת חברתי תומכת
    • חיבור בין התכנית והחברים בה לבין הקהילה הרחבה יותר. מחד האזרחים הוותיקים יתרמו מהידע, מניסיון חייהם ומהיכולות המיוחדות שצברו, מאידך הקהילה כולה תכיר ביכולותיהם ו תרומתם של האזרחים הוותיקים לה ותהיה מחויבת לדאוג לרווחתם.

  2. התערבות הממוקדת בפרט
במסגרת התכנית הינתן שירות פרטני לחברים בקהילה לדורות ולמשפחותיהם הזקוקים לכך. ניתן לקרוא בהרחבה על התכנית ועל הישובים בהם היא פועלת באתר קהילה לדורות בארגון אש"ל

הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.