Uncategorized

שיחון הינו מיזם לדיאלוג בעברית בין גמלאים לגמלאים עולים ש"לם (שירות לאומי למבוגרים), הוא ארגון של גמלאים מתנדבים הפועלים תחת חברת המתנ"סים. משתתפים בו כיום כ15.000 מתנדבים בכ-100 ישובים.תכנית שיחון נועדה להשיג את המטרות הבאותא. לקרב בין גמלאים עולים שאינם דוברי עברית לגמלאים וותיקים דוברי עברית.ב....

העמותה לקידום החינוך יפו – ת"א תוכנית מזדקנים בכבוד - לחצו כאן https://www.youtube.com/watch?v=dAYU4z44HzI&feature=youtu.beהקרן תומכת בפעילות העמותה בתחום הקשישים החל משנת 2014. הקרן רואה בתכנית זו סיוע משמעותי, לקידום רווחת הקשישים, הנמצאים במצב סוציו-אקונומי קשה, ונעדרים רשתות חברתיות מספקות. עמותה לקידום החינוך יפו ת"א...

אג"ח חברתי בנושא בדידות קשישים הקרן בחרה להשקיע באפיק תרומה אלטרנטיבי והוא מימון מחקר ייתכנות לקידום אג"ח חברתי בתחום  בדידות הקשישים. בחינת הייתכנות התבצעה על ידי חברת SFI -Social Finance Israel-. החברה בחנה מודלים שונים להתמודדות עם בדידות קשישים ובנתה מודל ייחודי  שהינו בעל ייתכנות כלכלית להיות מיושם. הקרן...

https://www.youtube.com/watch?v=N2hGeEAY2Zk&feature=emb_title מצגת פעילות העמותה 2020 https://www.youtube.com/watch?v=_pO8SolhX7c&feature=youtu.behttps://youtu.be/rV3LXHVyF7Ehttps://www.youtube.com/watch?v=yR1uBtegc78 קהילה לדורות - מיזם משותף עם אש"ל ומשרד הרווחה העבודה https://www.youtube.com/watch?v=19Llk46EUwc&feature=emb_titleהמיזם נועד לקדם את התפיסה של זקנה פעילה ונמצא בשנת פעילותו הראשונה, הוא אמור להתקיים כפיילוט עד לשנת 2020 בשישה ישובים. המטרה היא לאפשר לאזרחים הוותיקים להישאר בביתם ובקהילתם תוך כדי שהם...

יום העיון "במבט שלישי" בנושא פוטותרפיה לבני הגיל השלישי -  22 בינואר 2016 ביום העיון השתתפו כ -45 משתתפים: סטודנטים, בוגרים וותיקים ו"טריים", מרצים, נציגה מאחד בתי האבות ומתעניינים בתכנית לפוטותרפיה ובנושא של פוטותרפיה עם בני הגיל השלישי. לאחר דברי פתיחה וסקירה של הפרוייקט של פוטורתפיה בבתי...