Uncategorized

https://www.youtube.com/watch?v=N2hGeEAY2Zk&feature=emb_title מצגת פעילות העמותה 2020 https://www.youtube.com/watch?v=_pO8SolhX7c&feature=youtu.behttps://youtu.be/rV3LXHVyF7Ehttps://www.youtube.com/watch?v=yR1uBtegc78 קהילה לדורות - מיזם משותף עם אש"ל ומשרד הרווחה העבודה https://www.youtube.com/watch?v=19Llk46EUwc&feature=emb_titleהמיזם נועד לקדם את התפיסה של זקנה פעילה ונמצא בשנת פעילותו הראשונה, הוא אמור להתקיים כפיילוט עד לשנת 2020 בשישה ישובים. המטרה היא לאפשר לאזרחים הוותיקים להישאר בביתם ובקהילתם תוך כדי שהם...

יום העיון "במבט שלישי" בנושא פוטותרפיה לבני הגיל השלישי -  22 בינואר 2016 ביום העיון השתתפו כ -45 משתתפים: סטודנטים, בוגרים וותיקים ו"טריים", מרצים, נציגה מאחד בתי האבות ומתעניינים בתכנית לפוטותרפיה ובנושא של פוטותרפיה עם בני הגיל השלישי. לאחר דברי פתיחה וסקירה של הפרוייקט של פוטורתפיה בבתי...

הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.