שליחת בקשה לקרן

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן,
הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים.
על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר. הנחיה זו תקפה לכל התחומים.
אנו מודים על שיתוף הפעולה

הודעה הקרן:

בתום עשר שנות פעילות פוריות בתחומים בהם פועלת הקרן, הוחלט להעמיק את התמיכה ואת מעורבות הקרן במיזמים קיימים ונבחרים. על כן מעתה לא יתקבלו פניות מקוונות דרך האתר.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.